Această platformă a fost creată în cadrul proiectului ”DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala” – cod SIPOCA 1034/MySMIS 2014+ 151157, începând cu data de 19.07.2022., implementat de către Asociația “Association Colour Your Dreams” în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Bun venit!

Suntem platforma dedicată vocii tale și implicării tale active în transformarea comunității noastre. Aici, suntem convinși că fiecare gând, fiecare idee și fiecare viziune pe care o ai contează cu adevărat.

Suntem cu tine în acestă călătorie pentru schimbare, pentru că nu suntem doar o platformă - suntem o mișcare. Suntem aici să ne asigurăm că vocii tale îi este acordată întreaga atenție pe măsură ce explorăm împreună soluții la provocările comunității noastre.

Te încurajăm să împărtășești opinii curajoase, să ridici întrebări provocatoare și să ne ajuți să luăm decizii pozitive pentru comunitatea noastră. Fiecare idee poate avea un impact semnificativ și vrem să te asigurăm că îți oferim spațiul și resursele de care ai nevoie pentru a-ți face auzită vocea!

Manifest pentru Participare Publică

Vocii Tale îi Aparține Viitorul1. Noi, ca și tine, credem în puterea fiecărei voci. Prin platforma noastră, dorim să-ți oferim nu doar un spațiu de exprimare, ci un loc unde viziunea ta poate deveni realitate. Pentru că în transformarea comunității, orice idee și orice gând sunt esențiale.

2. Nu suntem simplu un instrument online. Suntem o mișcare, o forță colectivă care se mobilizează pentru schimbare și progres. Credem că, împreună, putem răspunde provocărilor comunității noastre și putem modela un viitor mai luminos.

3. Participarea ta nu se oprește la simpla opinie. Este un act de curaj. E o declarație că tu, ca individ, poți face o diferență. Te încurajăm să ridici întrebări, să propui soluții.

4. Ești parte dintr-o comunitate care are puterea să influențeze decizii, să inițieze discuții și să insufle speranță.

5. Te asigurăm că ai toate resursele și sprijinul de care ai nevoie. Împreună, creăm un spațiu sigur unde poți să te exprimi, să înveți și să crești. Pentru că în centrul acestei mișcări ești tu.

Alătură-te nouă și fii parte din această călătorie pentru schimbare. Pentru că vocii tale îi aparține viitorul.

#VociiTaiApartineViitorul

APEL PENTRU CONSTITUIREA CONSILIULUI CONSULTATIV DE TINERET U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Având în vedere Legea tinerilor nr. 350 din 21 iulie 2006, Art. 10 alin. (1), (2) și (3):

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale,

U.A.T municipiul Târgu Jiu lansează invitația către Fundațiile județene pentru tineret, precum și organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul Municipiului Târgu Jiu, să se înscrie în cadrul Consiliului Consultativ de Tineret (C.C.T).

Rolul Consiliului Consultativ de Tineret este de a asigura cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

Fundațiile județene pentru tineret, precum și organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul Municipiului Târgu Jiu vor desemna un reprezentant în Consiliul Consultativ de Tineret, prin completarea dosarului de înscriere care trebuie să conțină următoarele documente:

-Declarație de intenție;

-Statutul organizației;

-Dovada că sediul social/punctul de lucru/filială se află în municipiul Târgu Jiu;

-Raportul de activitate pe ultimul an calendaristic;

-Împuternicirea reprezentantului din partea organizației și date de contact ale acestuia;

Modul de funcționare a Consiliului Consultativ de Tineret (C.C.T) va fi stabilit de membrii în prima ședință, după constituirea acestuia.

Dosarul de înscriere se trimite la adresa de e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro.

Data până la care se depun candidaturile: 15.11.2022.

Documentele solicitate se vor pregăti în format pdf. Dacă atașamentele depășesc 5MB aplicanții sunt rugați să realizeze dosarul de înscriere într-un folder tip (dropbox, onedrive, google drive, etc.), iar link-ul folderului se va atașa în e-mail cu drept de acces pentru adresa: primariatargujiu@targujiu.ro.